Absztrakt tájékoztató

A kongresszus résztvevői előadások megtartására és poszterek bemutatására jelentkezhetnek.

Az előadások időtartama: előadás 8+2 perc.
A poszterek e-poszter formátumban kerülnek kihelyezésre
Elfogadásukról a Tudományos Bizottság dönt, melyről e-mailben értesítést küldünk.

Kérjük, hogy jelölje meg, előadást vagy posztert kíván bemutatni.

Tartalmi követelmények:
Az összefoglalónak konkrét adatokat kell tartalmaznia a következő felosztásban:
Bevezetés
Anyag és módszer
Eredmények
Következtetés
Felkért referátum, esetismertetés kapcsán adatokkal kell alátámasztani a mondanivalót, betartva a kiszabott karakterszámot

Formai követelmények:
Az egységes formátumú megjelenés érdekében kérjük a következő útmutatók betartását:

Összefoglalóját „Times New Roman ” betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, egyes sorközzel, sorkizárt formátumban készítse el 2,5 ös margókkal, maximum 200 szó terjedelemben

Javasolt szerkezet:

1. Az előadás/poszter címe: Cég/Intézmény neve a címben ne szerepeljen

2. Közvetlenül a cím alá a szerző(k) neve kerüljön (titulusok nélkül).
Az egységes névmutató miatt a vezeték- és keresztnév megadása is szükséges minden szerzőnél!
Az első helyen az előadó neve legyen, több szerző esetén, ha nem az első szerző az előadó, akkor aláhúzással jelöljék az előadót.

3. A következő sorban az intézet, osztály és a város szerepeljen
Különböző munkahelyekről érkező szerzőtársak esetén kérjük azokat arab számmal sorszámozni. A sorszámokat a szerzők neve mögött is kérjük megadni.

4. Egy sort kihagyva kezdődhet az előadás összefoglalója. A szövegben használt rövidítéseket az első említésnél definiálni szükséges. Táblázatokat tartalmazhat az összefoglaló, azonban grafikonok, képek, fotók nem kerülhetnek az összefoglalóba.

 

Absztrakt beküldés

2022 © AIR PARTNER Kft. 3530 Miskolc, Mártírok u. 2. | design by zebdesign.hu